Om företaget

Favicon Berg marin

Berg Marin AB

Ett kompetensföretag inom marinteknik

Arbetare

Berg Marin är ett teknikinformations­företag som fokuserar på produktion av tekniska beskrivningar, manualer, scheman, utbildning, dokumentation för CE‑märkning, underhålls- och reservdelsanalyser samt IT-säkerhet med mera.

Vi anpassar innehållet enligt kundens önskemål och arbetar för att säkerställa installation, uppstart, handhavande samt underhåll av marina enheter och industriella anläggningar.

Berg Marins personal har gedigen erfarenhet från både skeppsbyggnation och som användare i marinen.

Vår affärsidé

Pixabay - Lightbulb

Certifieringar

Berg Marin jobbar systematiskt med frågor rörande Kvalitet, Miljö och Arbetsmiljö. Verksamheten är certifierad enIigt standarderna ISO 9001, ISO 14001 samt ISO 45001.
BVCER_SansQR ISO 9001 14001 45001
Carmona

Kvalitetspolicy

Att vara och förbli en konkurrenskraftig leverantör kräver att vi:

Karlskrona

Miljöpolicy

För att kontinuerligt minska vår miljöbelastning har vi, utifrån vår miljöutredning, identifierat ett antal relevanta aspekter som vi kan påverka. 

Utifrån dessa har vi specificerat ett antal mål som ingår vårt miljöhandlingsprogram med syftet att minska vår belastning. Dessa följer och redovisar vi löpande som en del i vårt förbättringsarbete.

Vi följer och uppdaterar vår verksamhet enligt de lagar och regler som är relevanta för verksamheten.

Sunflower

Arbetsmiljöpolicy